ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΧΟΛΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ως πιστοποιημένος drone pilot, θα πρέπει να γνωρίζετε τί μπορείτε να κάνετε με το drone σας, ποιοί περιορισμοί ισχύουν και ποιοί είναι οι κανόνες λειτουργίας στην κάθε κατηγορία. Είτε ως χειριστής, είτε ως εκμεταλλευόμενος θα ξέρετε πλέον τις ευθύνες σας, πώς να διαχειρίζεστε τα θέματα Ασφάλειας κατα την πτήση, την Ασφάλιση, καθώς και τα θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος, είναι να γίνει κατανοητή η σημαντικότητα της Ασφάλειας στον Εναέριο Χώρο, καθώς αυτόν τον μοιράζονται τα αεροσκάφη που εκτελούν επανδρωμένες και μη-επανδρωμένωνες πτήσεις.

Οι χειριστές των drones εκ των πραγμάτων, δεν έχουν πάντοτε την ευχέρεια αποφυγής μίας εναέριας σύγκρουσης, γι αυτό έχουν θεσπισθεί ειδικοί κανόνες που μετριάζουν σημαντικά τους κινδύνους αυτούς.

Οι τύποι λειτουργίας των ΣμηΕΑ και οι χώροι όπου επιτρέπεται ή όχι, να πετούν, η εναέρια κυκλοφορία και οι ευθύνες του χειριστή που απορρέουν απο την εκτέλεση μίας πτήσης, η κατηγοριοποίηση του Εναέριου Χώρου, η αναγνώριση των επικίνδυνων ή απαγορευμένων περιοχών στον χάρτη, οι αεροναυτικές εκδόσεις και ειδικές διαδικτυακές εφαρμογές, είναι τα κύρια σημεία αυτού του μαθήματος.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Τις περισσότερες (αν όχι όλες) τις φορές, οι πτήσεις διεξάγονται σε εξωτερικό, φυσικό περιβάλλον και αφού αυτό εκθέτει το drone και τον χειριστή, στις καιρικές συνθήκες, η γνώση στην βασική Μετεωρολογία, είναι απαραίτητη. Σε αυτό το μάθημα, αναλύονται οι αιτίες που δημιουργούν τις καιρικές συνθήκε, πώς αυτές επηρεάζουν την πτήση, πώς αξιολογούνται, πώς μπορούν να ανιχνευθούν και να υπολογισθούν οι μετεωρολογικοί κίνδυνοι και φυσικά πώς μπορεί να επιτευχθεί η κατάλληλη μετεωρολογική πρόγνωση.

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ

Θα έχετε αναρωτηθεί, πώς μπορεί ένα αεροσκάφος να πετάει, αφού αυτό είναι βαρύτερο απο τον αέρα και πώς πετάει ένα πολυκόπτερο ή ελικόπτερο, αφού δεν έχει φτερά. Αυτό ακριβώς, εξηγεί αυτό το κεφάλαιο. Αφού αυτό γίνει κατανοητό, τότε εξετάζονται τα όρια και οι επιδόσεις ανάλογα με την περίπτωση. Η κατανόηση των θέματων της «φόρτωσης» και του «φόρτου», της σημασία του κέντρου βάρους, των δυνατοτήτων του drone σε διάφορα ύψη πτήσης και του ελέγχου της πτήσης απο τον χειριστή, είναι ένα σημαντικό μέρος του σκοπού αυτού του μαθήματος.

 

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στον εναέριο χώρο, όπως και στην θάλασσα, το κάθε τύπου αεροσκάφος δεν ταξιδεύει επάνω σε δρόμο ή σιδηροδρομικές γραμμές αλλα «πλέει» στον αέρα. Τίποτα σταθερό δεν το συγκρατεί στην πορεία του και ο άνεμος τείνει να το παρασύρει. Τα εφόδιά του για να ταξιδεύει στην επιθυμητή πορεία, είναι τα αδρανειακά συστήματα που μπορεί να διαθέτει, η πυξίδα και το GNSS. Προ πάντων, όμως, είναι ο πιλότος. Αυτός θα σχεδιάσει την πτήση, θα υπολογίσει την επιρροή του ανέμου, την απόσταση που θα διανύσει το drone, την διαθέσιμη ενέργεια της μπατταρίας ή του καυσίμου και θα ρυθμίσει τον αυτόματο πιλότο και τα waypoints στο GNSS.
Αναπόσπαστο εργαλείο της Αεροναυτιλίας, είναι οι αεροπορικοί χάρτες, ακόμα και αν η πτήση διεξάγεται σε λειτουργία 
VLOS (σε απόσταση, εντός οπτικής επαφής), γι αυτό, σε αυτό το μάθημα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που ο πιλότος θα πρέπει να γνωρίζει για τους χάρτες και πώς να κάνει τους στοιχειώδεις υπολογισμούς.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DRONE

Στην εποχή μας, η πτήση ενός drone θεωρείται μία «εύκολη» υπόθεση. Σε αυτό, συντελεί ένα πλήθος τεχνολογικών διεργασιών που πραγματοποιείται απο ηλεκτρονικά συστήματα και αυτοματισμούς που λειτουργούν στο παρασκήνιο και παρεμβαίνουν κατα την πτήση, δίνοντας ένα ομαλό αποτέλεσμα. Το πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα, η εκ των προτέρων, σωστή ρύθμισή τους, οι τρόποι (modes) λειτουργίας που παρέχουν αλλα και η αντιμετώπιση μίας πιθανής αστοχίας τους, εξετάζονται σε αυτό το κεφαλαιο, βήμα-βήμα. Το μάθημα αυτό, παρα το γεγονός ότι αφορά σε τεχνολογικά θέματα για τα οποία ο υποψήφιος χειριστής μπορεί να μην είναι εξοικειωμένος, έχει σκοπό να γίνει κατανοητό με ιδιαίτερα φιλικό και ενδιαφέροντα τρόπο.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Στην εποχή μας, η πτήση ενός drone θεωρείται μία «εύκολη» υπόθεση. Σε αυτό, συντελεί ένα πλήθος τεχνολογικών διεργασιών που πραγματοποιείται απο ηλεκτρονικά συστήματα και αυτοματισμούς που λειτουργούν στο παρασκήνιο και παρεμβαίνουν κατα την πτήση, δίνοντας ένα ομαλό αποτέλεσμα. Το πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα, η εκ των προτέρων, σωστή ρύθμισή τους, οι τρόποι (modes) λειτουργίας που παρέχουν αλλα και η αντιμετώπιση μίας πιθανής αστοχίας τους, εξετάζονται σε αυτό το κεφαλαιο, βήμα-βήμα. Το μάθημα αυτό, παρα το γεγονός ότι αφορά σε τεχνολογικά θέματα για τα οποία ο υποψήφιος χειριστής μπορεί να μην είναι εξοικειωμένος, έχει σκοπό να γίνει κατανοητό με ιδιαίτερα φιλικό και ενδιαφέροντα τρόπο.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν μία μηχανή παραγωγής και οι αντιδράσεις του μπορεί να μην είναι σταθερά προβλέψιμες.
Ο 
παράγοντας «Άνθρωπος» είναι ο κύριος υπαίτιος για το 70-80% των Αεροπορικών Ατυχημάτων την τελευταία δεκαετία.
Η φυσιολογία και η ψυχολογία του Ανθρώπου, οι διαδικασίες Λήψης Αεροναυτικών Αποφάσεων, η Αξιολόγηση και η Διαχείριση Κινδύνων καθώς και οι τρόποι αυτο-αξιολόγησης που μπορούν να βοηθήσουν τον χειριστή να αποφύγει, να αντιμετωπίσει ή/και να μετριάσει μία δύσκολη ή/και επικίνδυνη κατάσταση, είναι τα θέματα που αναπτύσσονται σε αυτό το μάθημα.

ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ως Επικοινωνία, νοείται η αμφίδρομη αποστολή και λήψη (ανταλλαγή) πληροφοριών όπως π.χ. μεταξύ φυσικών πλασμάτων δια ζώσης ή μέσω συσκευών ή όπως και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συσκευών, μόνον.
Στις πτήσεις με ΣμηΕΑ υπάρχει, επίσης, η ανάγκη διαφόρων μορφών επικοινωνίας, όπως αυτή μεταξύ πληρώματος ή/και παρατηρητών, η επικοινωνία μεταξύ πιλότου ή εκμεταλλευόμενου με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και η μεταξύ των συσκευών επικοινωνία, όπως του Σταθμού Εδάφους με το drone, αφού η διακυβέρνηση επιτυγχάνεται με εντολές εξ αποστάσεως. Στο μάθημα αυτό, αναλύονται εκτεταμένα, οι ραδιοσυχνότητες και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στα συστήματα drone, οι παράγοντες που επηρεάζουν την διάδοση των ραδιοκυμάτων και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στην βασική ραδιοτηλεφωνία (R/T).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Το περιβάλλον και οι διαδικασίες της πτήσης, σχεδόν ποτέ δεν είναι τα ίδια σε κάθε περίπτωση. Μία πτητική λειτουργία μπορεί να περιλαμβάνει κανονικές διαδικασίες αλλα και διαδικασίες εξόδου απο μία επικίνδυνη κατάσταση. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την πτήση και την ασφάλειά της αλλά και η εκτίμηση των καταστάσεων και των κινδύνων που εγκυμονούν κατα την πτητική λειτουργία, ο υπολογισμός των αποστάσεων απο πρόσωπα και περιουσίες, η αξιολόγηση των συνθηκών και η εφαρμογή πρωτοκόλλων σε περίπτωση ανάγκης, είναι, μόνο, μερικά απο τα θέματα που θα αναπτυχθούν σε αυτό το μάθημα.

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΤΗΣΗ

Η Νυκτερινή Πτήση θεωρείται (και είναι) μία λειτουργία που εγκυμονεί αυξημένη πιθανότητα κινδύνων σε σχέση με μία πτήση που εκτελείται κατα την διάρκεια της ημέρας. Οι αποστάσεις προσδιορίζονται δυσκολότερα, άρα και η θέση του drone, καθώς οι δυνατότητες της όρασης μειώνονται. Οι τυχόν οφθαλμαπάτες και ψευδαισθήσεις, μπορεί να οδηγήσουν σε μία δυσάρεστη έκβαση αν δεν αντιμετωπισθούν κατάλληλα.

Οι συνθήκες που επηρεάζουν την ορατότητα περιβάλλοντος, ο φωτισμός του drone και του πεδίου λειτουργίας, οι ανθρώπινες δυνατότητες καθώς και ο σχεδιασμός της Νυκτερινής Πτήσης, είναι τα κυρίαρχα θέματα που αναλύονται σε αυτό το μάθημα.

—————————-

Στο τέλος της Εκπαίδευσης, ο drone pilot θα πρέπει να έχει όλη την απαραίτητη γνώση ωστε να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζει τους κανονισμούς και τις ευθύνες του
  • Να αξιολογεί συνθήκες και να προβλέπει επικίνδυνες καταστάσεις
  • Να δημιουργεί τις δικές του check lists που θεωρεί απαραίτητες για την εκάστοτε λειτουργία του drone του,
  • Να παίρνει σωστές αεροναυτικές αποφάσεις
  • Να γνωρίζει επαρκώς τα συστήματα του drone
  • Να μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί μία πτήση εξ ολοκλήρου, λαμβάνοντας υπ᾽ όψιν του όλους του παράγοντες
  • Να εκτελεί χειρισμούς όλων των βασικών ελιγμών, χωρίς την χρήση αυτοματισμών. (βλ. Πρακτική/Πτητική Εκπαίδευση)
  • Να μπορεί να αξιοποιεί την προστιθέμενη εμπειρία του, καλλιεργώντας, έτσι, εκείνη την «αρετή», η οποία στον χώρο των αεροπόρων, με μία λέξη, λέγεται Airmanship (Αεροναυτοσύνη)!

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος της εκπαίδευσης, όπως είναι φυσικό, θα θέλετε να λάβετε το πιστοποιητικό χειριστή ΣμηΕΑ (drone pilot), για την υποκατηγορία στην οποία εκπαιδευτήκατε.

Θα σας εξηγήσουμε ποιά έγγραφα θα χρειαστείτε για την εξέταση, πότε θα ορισθεί αυτή, πώς θα προετοιμαστείτε για αυτήν την ημέρα και φυσικά, τους κανόνες που θα πρέπει να τηρήσετε κατα την εξέταση.

https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2024/05/Pegasus-Logo-Transparent-170χ120.png

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ / ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακουλουθήστε μας!

Powered by techDev | Copyright Pegasus Aviation © 2021

error: Content is protected !!