ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ανάγκες της PEGASUS AVN σε προσωπικό, καλύπτονται από τα μέλη της, από μισθωτούς υπαλλήλους και από εθελοντές. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να θεωρηθεί συνεργάτης.

Τα κριτήρια πρόσληψης των εργαζομένων, εκτός από το μεράκι τους στο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο και πρωτοπόρο τομέα, είναι οι γνώσεις και η εμπειρία που μπορεί να έχουν για την θέση που καλούνται να καλύψουν, χωρίς, όμως, αυτό να αποκλείει έναν φιλομαθή ανειδίκευτο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διευρύνει την επαγγελματική του προοπτική.

Στον τομέα της Εκπαίδευσης Χειριστών ΣμηΕΑ ή των Εναερίων Εργασιών, εκ των πραγμάτων, προτιμώνται οι απόφοιτοι της Σχολής μας, ενώ για άλλες θέσεις ακολουθείται μία διαδικασία της αξιολόγησης.

Καθώς ο συνεταιρισμός έχει Κοινωνικό χαρακτήρα, η κάλυψη των θέσεων από ανέργους, ΑμΕΑ και άλλες ομάδες ατόμων με ιδιαιτερότητες, βρίσκονται επίσης σε προτεραιότητα.

Η λογική που επικρατεί στον συνεταιρισμό μας δεν χαρακτηρίζεται από τέτοιου είδους διακρίσεις, αφού οι δυνατότητες προσφοράς του κάθε ανθρώπου, τις περισσότερες φορές εξαρτώνται από την ίδια την θέλησή του.

Τα εργαζόμενα μέλη, οι μισθωτοί και οι εθελοντές, αγκαλιάζονται ως μέλη μίας οικογένειας εφ’ όσον συμπλέουν με το κοινό πνεύμα και είναι σύμφωνοι με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Η ανάγκη για την κάλυψη θέσεων, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα μας, όποτε αυτή προκύπτει.

https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2024/05/Pegasus-Logo-Transparent-170χ120.png

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ / ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακουλουθήστε μας!

Powered by techDev | Copyright Pegasus Aviation © 2021

error: Content is protected !!