ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η PEGASUS AVN είναι ανοικτή σε συνεργασίες με οργανισμούς, υπηρεσίες, άλλες αεροπορικές σχολές, επιστημονικούς φορείς, δήμους, Περιφέρειες, επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Το αντικείμενο της συνεργασίας μπορεί να αφορά στην αεροπορική εκπαίδευση και τα drones, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε συστήματα πρόληψης περιβαλλοντικών καταστροφών, την ανάπτυξη επιστημονικών projects μέσω εαναερίων εφαρμογών, την υλοποίηση έργων με drones ή ακόμα και την επιχειρηματική επένδυση.

Άλλοι τομείς συνεργασιακού ενδιαφέροντος του συνεταιρισμού, είναι οι διοργανώσεις αεραθλητικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένου και του αερομοντελισμού, η εκμετάλλευση αεροδρομίων και υδατοδρομίων καθώς και ο θεματικός τουρισμός, είτε αεροπορικός είτε θαλάσσιος.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί και η καρποφόρα συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων –με την οποία η PEGASUS AVN έχει στενή συνεργασία–, με το Υπουργείο Τουρισμού, σχετικά με την επιτυχή προώθηση του αεροπορικού τουρισμού στην Ελλάδα.

https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2024/05/Pegasus-Logo-Transparent-170χ120.png

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ / ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακουλουθήστε μας!

Powered by techDev | Copyright Pegasus Aviation © 2021

error: Content is protected !!