ΣΤΟΧΟΙ

Η PEGASUS AVIATION, βασιζόμενη σε υψηλά standards, παρέχει υπηρεσίες, όπως:

– Αεροπορική Εκπαίδευση στους χειριστές/πιλότους των Συστημάτων μη-Επανδρωμένων Αεροσκαφών/Αεροοχημάτων (Drones, UAS, RPAS), ως πιστοποιημένη Σχολή Εκπαίδευσης ΣμηΕΑ απο την Υ.Π.Α.(Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), αλλά και στους χειριστές της Επανδρωμένης Αεροπορίας.

– Υποστήριξη Εναερίων Εργασιών με drones, που σχετίζονται με την φωτογραφία και την εικονοσκόπηση (διαφήμιση, ντοκυμανταίρ κ.ά), τις γεωργικές εφαρμογές (αεροψεκασμούς, αεροσπορά κ.ά.), τις επιθεωρήσεις πλοίων, δομών και εγκαταστάσεων, την επίβλεψη του φυσικού περιβάλλοντος (πρόληψη ρύπανσης, πυρκαϊών κ.ά), επιστημονικές έρευνες σε βιότοπους και ατμόσφαιρα, την Τοπογραφία, την Πολιτική Προστασία και Δημόσια Ασφάλεια, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες Εναέριες Εργασίες που απαιτούν ποιότητα σε συνδυασμό με χαμηλό κόστος, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

– Ένας, επίσης σημαντικός, τομέας που υπεισέρχεται η PEGASUS AVIATION, είναι ο Αεροπορικός Τουρισμός, την προώθηση του οποίου ανέλαβε ο αλληλένδετος συνεργάτης της, Hellenic Pilots Association (H.P.A.) προς το Υπουργείο Τουρισμού, με επιτυχή αποτελέσματα το 2019.

– Η εκμετάλλευση αεροδρομίων και υδατοδρομίων, η εκπαίδευση χειριστών υδροπλάνων, οι εκδηλώσεις αεραθλητισμού, αγώνων και επιδείξεων (RC αερομοντέλων, αεροπλάνων, αεροστάτων, ανεμοπτέρων) καθώς και ο συνδυασμός εναερίων και θαλασσίων δραστηριοτήτων (ιστιοπλοϊα ή motor-yachting), είναι επίσης, μέσα στα κορυφαία ενδιαφέροντά της. Στοχεύοντας στην ποιότητα αλλα και την συνεχή αναπροσαρμογή των υπηρεσιών της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, δεν παραμένει ένας απλός ακόλουθος των εξελίξεων των χώρων τους οποίους πραγματεύεται, αλλα επενεργεί και δραστικά σε αυτούς, με προτάσεις και εφευρετικότητα.

https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2021/09/fd8b0f77d767f1f6640afba6916ff67c_L.jpg
https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2024/05/Pegasus-Logo-Transparent-170χ120.png

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ / ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακουλουθήστε μας!

Powered by techDev | Copyright Pegasus Aviation © 2021

error: Content is protected !!