ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣVLOS-PLUS | ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – MASTERCLASS

Εκτεταμένο πρόγραμμα, που έχει αρκετά κοινά στοιχεία με την εκπαίδευση κυβερνητών αεροσκαφών. Απευθύνεται στους, ήδη, πιστοποιημένους χειριστές drone της Ανοικτής Κατηγορίας, που θέλουν να προχωρήσουν στο 3ο επίπεδο εκπαίδευσης, για την απόκτηση του τίτλου “General VLOS Operator.
To VLOS-PLUS προετοιμάζει, επίσης, τον χειριστή για την είσοδό του στην Ειδική Κατηγορία, εάν αυτός επιθυμεί.

Προϋποθέσεις:
Ο/η υποψήφιος -α, για να παρακολουθήσει αυτό το course, θα πρέπει να έχει:
– Το πιστοποιητικό Α2-CofC
– Τουλάχιστον γνώσεις Λυκείου.
– Γνώσεις αγγλικών επιπέδου Lower ή τουλάχιστον ικανότητα κατανόησης φρασεολογίας επικοινωνιών, καθώς τεχνικών και διεθνών όρων.
– Ικανότητα συγκέντρωσης, αυτοελέγχου και επίγνωσης καταστάσεων.

Στην ύλη αυτής της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβάνονται:

 • Τεχνικά θέματα
 • Στοιχεία Αεροναυτιλίας & Χάρτες
 • Αεροδυναμική της Πτήσης
 • Αεροπορική Μετεωρολογία
 • Ανθρώπινος Παράγοντας & Λήψη Αποφάσεων
 • Επικοινωνίες
 • Νυκτερινή Πτήση
 • Κινητοί GCS
 • Επιλογή & Σύνθεση Πληρώματος
 • Περί Εναερίων Εργασιών & Αποστολών
 • Πρακτική Εκπαίδευση (τριών (3) ωρών, με φυσική παρουσία)
 • Απονομή «Endorsement» / ειδικής κάρτας.

Τρόπος υλοποίησης της εκπαίδευσης & διάρκεια

– Το Ασύγχρονο μέρος (e-Learning) υλοποιείται στην πλατφόρμα PEGASUS AVIATION Open e-Class και περιλαμβάνει:
α) Θεωρητική Εκπαίδευση
β) Θεωρία της Πρακτικής της Πτήσης
γ) Εργασίες και ασκήσεις
δ) Mock Exams

– Το «Ζωντανό» μέρος της Θεωρητικής Εκπαίδευσης υλοποιείται με τηλεδιασκέψεις ή/και στην φυσική αίθουσα της Σχολής, όπου παρουσιάζονται τα μαθήματα από τον εκπαιδευτή με διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευομένων.

Διάρκεια Θεωρητικών Μαθημάτων: Δύο (2) εβδομάδες

– Οι συναντήσεις, με φυσική παρουσία, πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης και έχουν αντικείμενο την δια ζώσης Πρακτική Εκπαίδευση (συνολικής διάρκειας 3 ωρών) και την γενική αξιολόγηση ικανοτήτων του εκπαιδευόμενου (χωρίς επί πλέον κόστος).

Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, η PEGASUS AVIATION σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Πιλότων, θα εκδώσει κάρτα / βεβαίωση με τίτλο General VLOS Operator, η οποία θα μπορούσε, επίσης, να λειτουργήσει και ως διαπιστευτήριο ή εγγύηση για την αξιοπιστία των γνώσεων και των ικανοτήτων του/της πιλότου, στην περίπτωση που αυτός/αυτή θελήσει να λειτουργήσει επαγγελματικά και ανταγωνιστικά σε εμπορικές εφαρμογές.

Σημείωση: Στο πρόγραμμα αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι ώρες πτητικής εκπαίδευσης στα επιχειρησιακά σενάρια και των STS ή της εκπαίδευσης επί Τύπου ή του επί πλέον χρόνου πτητικής εκπαίδευσης, που μπορεί να χρειαστεί ο/η εκπαιδευόμενος -η.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι κάποιος/κάποια εκπαιδευόμενος -η μπορεί, για διάφορους λόγους, αντί της πρακτικής εκπαίδευσης που παρέχει η Σχολή, να επιθυμεί μόνον «Αυτο-Εκπαίδευση», αναπτύξαμε ένα πλήρες μάθημα γι αυτόν/αυτήν το οποίο εμπεριέχεται στα προγράμματα «Βασική Κατάρτιση για Όλους» και στα δύο πρώτα επίπεδα εκπαίδευσης της Ανοικτής Κατηγορίας (LEVEL-1 & LEVEL-2), που θα τον/την καθοδηγήσει στα βασικά στοιχεία της Πρακτικής εφαρμογής, χωρίς επί πλέον κόστος.

 

 

Πρακτική Εκπαίδευση- Αυτοεκπαίδευση

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα πρακτικά εκπαιδευτικά μαθήματα προσφέρουν ιδιαίτερη αξία στους πιλότους drone. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των πρακτικών μαθημάτων κατάρτισης είναι ότι αυτά πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον όπου οι αρχάριοι πιλότοι μπορούν να εξασκήσουν τις πτητικές τους δεξιότητες, σε ασφαλές περιβάλλον.

Η επίβλεψη ενός ειδικού εκπαιδευτή, διασφαλίζει, επίσης, ότι οι μαθητές δεν καταλήγουν να αναπτύσσουν κακές συνήθειες που θα πρέπει να αποβάλλουν αργότερα, πράγμα όχι και τόσο εύκολο.

Η πρακτική / πτητική εκπαίδευση, είναι το σημαντικότερο μέρος της εκπαίδευσης, αφού αυτή προσφέρει τα θεμέλια στον επαγγελματία ή ερασιτέχνη χειριστή στο να αποκτήσει την φυσική ικανότητα και την γνώση ώστε να πετάξει με ασφάλεια οποιοδήποτε drone.

Οι πετυχημένες πτήσεις δεν είναι τυχαίο γεγονός και για αυτό, η PEGASUS AVIATION έχει αναπτύξει μία μεθοδολογία εκπαίδευσης στην πρακτική κατάρτιση και την τεχνική πτήσης, στοιχεία της οποίας πηγάζουν από την εμπειρία και τις εφαρμοσμένες τεχνικές, των εκπαιδευτών της.

Η πρακτική / πτητική εκπαίδευση, απαιτεί υπομονή, συγκέντρωση, επίγνωση και αναγνώριση των λαθών. Αυτά, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να τα καλλιεργήσει είτε με την βοήθεια των εκπαιδευτών, με φυσική παρουσία και διαδραστική εκπαίδευση αλλά αν προτιμά, για διάφορους λόγους, να εκπαιδευτεί μόνος του, η Σχολή drones της PEGASUS AVIATION, θα του παρέχει κατάλληλη πληροφόρηση, θεωρητική ύλη και πολυμέσα, χωρίς κόστος γι’ αυτόν.
———

Επίπεδο:
Masterclass
Πιστοποίηση:
Endorsement
Διαλέξεις:
10+
e-Class:
1 έτος
Πρακτική:
3 ώρες + Αξιολόγηση
Εξέταση:
Θεωρίας + Πρακτικής
Τιμή:
900€
https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2024/05/Pegasus-Logo-Transparent-170χ120.png

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ / ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακουλουθήστε μας!

Powered by techDev | Copyright Pegasus Aviation © 2021

error: Content is protected !!