ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΑΚΤΙΚΗ / ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Με όποιον δάσκαλο καθήσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις» λέει μία ελληνική παροιμία και όπως διαπιστώνουμε, έχει δίκιο!

Τα λάθη που μπορεί να γίνονται στην αρχή μίας εκπαίδευσης, συνήθως παγιώνονται και αυτό, ο εκπαιδευόμενος θα δυσκολευτεί να το αλλάξει.

Ακόμα και αν πολλοί, μπορεί να μην το παραδέχονται, η αντιληπτική δυσκολία που υφίσταται κάποιος όταν επιχειρεί να πετάξει ένα αεροσκάφος από απόσταση, είναι υπαρκτή, καθώς ο χειριστής ΔΕΝ βρίσκεται μέσα στο πιλοτήριο ωστε να αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις όπως θα περίμενε. Ωστόσο, αυτό μπορεί να καλλιεργηθεί με την κατάλληλη εκπαίδευση.

Λαμβάνοντας υπ᾽ όψιν μας ότι ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει διαφορετικές ανάγκες απο έναν άλλον στην Πρακτική Εκπαίδευση, η Σχολή της PEGASUS AVIATION εκπόνησε και παρέχει ατομικά προγράμματα – Personal Training, (χωρίς να αποκλείονται τα ομαδικά μέχρι 6 ατόμων). Σε αυτά εφαρμόζονται συγκεκριμένα βήματα και μαθησιακές μέθοδοι.

Τα κόστη για την Πρακτική / Πτητική Εκπαίδευση στον τύπο πολυκοπτέρου, είναι:

 • 35€/ώρα (σε ασφαλή / εσωτερικό χώρο).
  Περιλαμβάνει: Εξοικείωση με τις συνθήκες εξωτερικής πλοήγησης, προσανατολισμό του χειριστή, βασικούς χειρισμούς, διαχείριση φόβου και αστοχιών.
 • 55€/ώρα (σε ανοικτό πεδίο).
  Περιλαμβάνει: Σχεδιασμό και προετοιμασία πτήσης, χειρισμούς, ελιγμούς αποφυγής, χρήση αυτοματισμών (software), αντιμετώπιση μη-κανονικών καταστάσεων.
 • 200€/4 ώρες (ελάχιστος χρόνος 4 ωρών σε μία έξοδο, για ομάδες δύο (2) έως τεσσάρων (4) ατόμων, σε ανοικτό πεδίο).
  Περιλαμβάνει: Πλήρη πτητική λειτουργία σε διάφορες καταστάσεις. Το κόστος μπορεί να επιμεριστεί μεταξύ των εκπαιδευόμενων της ομάδας.

(Ο πραγματικός χρόνος πτήσης του χειριστή, καταγράφεται και θεωρείται από την Σχολή, στο ατομικό του Logbook)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ A2-CofC – (SKILL TEST)

Το κόστος αξιολόγησης της Πρακτικής/Πτητικής Επάρκειας του υποψήφιου που επιθυμεί να λάβει βεβαίωση για την πιστοποίησή του στην Open Sub. A2, είναι:

 • 60(ελάχιστη χρέωση 1 ώρας).
  Διεξάγεται: Σε ανοικτό πεδίο υπό συνθήκες λειτουργίας Open Sub. A3, με drone τύπου πολυκοπτέρου μέγιστης μάζας έως 2 kg (ή 4 kg εάν το drone φέρει σήμανση κλάσης “C2”). Για την υλοποίηση της αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί drone της Σχολής ή του υποψηφίου χειριστή / εκμεταλλευόμενου. Η αξιολόγηση διεξάγεται υπό μορφή εξέτασης και ακολουθεί τα σημεία AMC1 & AMC2 UAS.OPEN.030(2)(b) των Ευρωπαϊκών Κανονισμών IR EU 2019/947.

(Ο χρόνος εξέτασης του χειριστή, καταγράφεται και θεωρείται από την Σχολή στο ατομικό του Logbook)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ, STS & ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

 • 80€/ώρα (υλοποίηση εικονικών σεναρίων εναερίων εργασιών ή/και αποστολών ή Standard Scenarios (STSs κατά EASA) για την Ειδική Κατηγορία).
  Διεξάγεται: Ατομικά ή κατά ομάδες έως τριών (3) ατόμων, σε ανοικτό πεδίο. Το κόστος μπορεί να επιμεριστεί μεταξύ των εκπαιδευόμενων της ομάδας, εφ’ όσον οι ρόλοι των εκπαιδευομένων μπορεί να μοιραστούν ταυτόχρονα και κατά περίπτωση σε RPiC (Remote Pilot in Command), Visual Observer και Data Analyst.

(Ο χρόνος καταγράφεται και θεωρείται από την Σχολή στο ατομικό logbook του εκάστοτε RPiC (Remote Pilot in Command) και αφορά στον πραγματικό χρόνο πτήσης).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΣμηΕΑ – (TYPE RATING)

Η Πρακτική / Πτητική Εκπαίδευση, η οποία αφορά στην εκπαίδευση επί του Τύπου (Type Rating), εξαρτάται απο τον τύπο και την MTOM (Μέγιστη Μάζα Απογείωσης) του α/φους και ως εκ τούτου, καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την Σχολή.
Ενδεικτικά, η τιμή βάσης (ελάχιστη) για την Πρακτική / Πτητική Εκπαίδευση επί του Τύπου, είναι 80€/ώρα.

(Ο πραγματικός χρόνος πτητικής εκπαίδευσης του χειριστή, καταγράφεται και θεωρείται από την Σχολή στο ατομικό του Logbook, με αναφορά στον Τύπο μη-ΕΑ)

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι ένας εκπαιδευόμενος μπορεί, για διάφορους λόγους, να επιθυμεί μόνον «Αυτο-Εκπαίδευση», αναπτύξαμε ένα πλήρες μάθημα γι αυτόν, το οποίο εμπεριέχεται στα προγράμματα “Basic Drone Pilot  Training” και των δύο επιπέδων της Ανοικτής κατηγορίας “Α1/Α3” και “A2-CofC”, που θα τον καθοδηγήσει στα βασικά στοιχεία της Πρακτικής εφαρμογής με υπευθυνότητα, χωρίς επι πλέον κόστος, εάν είναι εγγεγραμμένος σε ένα από αυτά.

Πρακτική Εκπαίδευση- Αυτοεκπαίδευση

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα πρακτικά μαθήματα προσφέρουν ιδιαίτερη αξία στους πιλότους drone. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των πρακτικών μαθημάτων κατάρτισης είναι ότι αυτά πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον όπου οι αρχάριοι πιλότοι μπορούν να εξασκήσουν τις πτητικές τους δεξιότητες σε ασφαλές περιβάλλον.

Η επίβλεψη ενός ειδικού εκπαιδευτή διασφαλίζει, επίσης, ότι οι μαθητές δεν καταλήγουν να αναπτύσσουν κακές συνήθειες που θα πρέπει να αποβάλλουν αργότερα, πράγμα όχι και τόσο εύκολο.

Η πρακτική / πτητική εκπαίδευση, είναι το σημαντικότερο μέρος της εκπαίδευσης, αφού αυτή προσφέρει τα θεμέλια στον επαγγελματία ή τον ερασιτέχνη χειριστή drone, ωστε να αποκτήσει την φυσική ικανότητα που θα του επιτρέψει να εκτελεί επιτυχημένες και ασφαλείς πτήσεις.

Οι επιτυχημένες πτήσεις δεν είναι τυχαίο γεγονός και για αυτό, η PEGASUS AVIATION έχει αναπτύξει μία μεθοδολογία εκπαίδευσης επάνω στην πρακτική κατάρτιση και την τεχνική πτήσης, η οποία αντλεί στοιχεία από εφαρμοσμένες τεχνικές και την εμπειρία των εκπαιδευτών της.
Το αποτέλεσμα; – η πρακτική εκπαίδευση, γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα!

Η πρακτική / πτητική εκπαίδευση, απαιτεί υπομονή, συγκέντρωση, επίγνωση και αναγνώριση των λαθών. Αυτά, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να τα καλλιεργήσει με την βοήθεια των εκπαιδευτών, με φυσική παρουσία και διαδραστική εκπαίδευση.

Όμως, αν προτιμά, για διάφορους λόγους, να εκπαιδευτεί μόνος του, η Σχολή θα του παράσχει κατάλληλη πληροφόρηση, θεωρητική ύλη και πολυμέσα, χωρίς κόστος γι’ αυτόν.

https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2024/05/Pegasus-Logo-Transparent-170χ120.png

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ / ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακουλουθήστε μας!

Powered by techDev | Copyright Pegasus Aviation © 2021

error: Content is protected !!