ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (TYPE RATING)

Κάθε τύπος μη-Επανδρωμένου Αεροσκάφους (drone) έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές επιδόσεις και άρα διαφορετικές δυνατότητες.

Έτσι, ο εκμεταλλευόμενος, μπορεί να επιλέξει τον καταλληλότερο τύπο, για τον σκοπό που επιθυμεί να εξυπηρετήσει.

Τα ελικόπτερα, τα πολυκόπτερα και τα αεροπλάνα (Σταθερής Πτέρυγας (F/W), όπως λέγονται), είναι οι επικρατέστεροι τύποι, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν διάφορες πλατφόρμες και να χρησιμοποιηθούν σε πολυάριθμες εφαρμογές, ανάλογα με τις δυνατότητες τους.

Καθώς ο κάθε τύπος drone, λειτουργεί και συμπεριφέρεται διαφορετικά, δημιουργείται και η απαίτηση της ανάλογης ικανότητας από τον χειριστή του

Iκανότητα, επί των τύπων – Type Rating:

  • Πολυκοπτέρου – Multi Rotor (M/R)
  • Ελικοπτέρου – Helicopter (R/W ή HCP)
  • Αεροπλάνου – Fixed Wing (F/W)

Ο κύριος τύπος μη-ΕΑ που, συνήθως, χρησιμοποιείται από την Σχολή μας για την Πρακτική Εκπαίδευση, είναι το πολυκόπτερο (multirotor M/R). Η εκπαίδευση επι τύπου ελικόπτερου (R/W), σταθερής πτέρυγος (F/W) ή υβριδικού α/φους VTOL, γίνεται, κατα προτίμηση, με το ίδιο αεροσκάφος του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, υπηρεσίας ή οργανισμού, (αν διαθέτει).

https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2024/05/Pegasus-Logo-Transparent-170χ120.png

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ / ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακουλουθήστε μας!

Powered by techDev | Copyright Pegasus Aviation © 2021

error: Content is protected !!