ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Απευθύνεται στους ήδη πιστοποιημένους χειριστές στην Ανοικτή Κατηγορία. που σκοπεύουν να λειτουργήσουν σε συνθήκες που η Ανοικτή Κατηγορία δεν καλύπτει.

Η επέκταση των δραστηριοτήτων με χρήση drones, συνεχώς αυξάνεται και οι ανάγκες των εργασιών που αναλαμβάνονται απο τους εκμεταλλευόμενους, μπορεί να οδηγούν σε απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις συνθήκες που θέτει η Ανοικτή Κατηγορία, πράγμα που σημαίνει επαυξημένη επικινδυνότητα.

Για παράδειγμα, οι πτήσεις που διεξάγονται πέραν της οπτικής επαφής του χειριστή με το drone (BVLOS), οι πτήσεις πάνω απο πλήθος ανθρώπων ή σε ύψος μεγαλύτερο των 120 m (400 ft) ή ακόμα αυτές που διεξάγονται κοντά ή μέσα σε αεροδρόμιο, ενέχουν αυξημένη επικινδυνότητα και για αυτό κατατάσσονται στην «Ειδική Κατηγορία». Έτσι, ο χειριστής που λειτουργεί στην «Ειδική Κατηγορία», θα πρέπει να έχει λάβει ειδική, πιστοποιημένη εκπαίδευση.

Η Εκπαίδευση των χειριστών που επιθυμούν να διεξάγουν πτήσεις στην Ειδική Κατηγορία, διαμορφώνεται με γνώμονα την αξιολόγηση της επικινδυνότητας που μπορεί να «εγκυμονεί» μία συγκεκριμένη λειτουργία drone και την εφαρμογή μέτρων περιορισμού και μετριασμού των επικίνδυνων καταστάσεων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εξ αιτίας των ιδιαίτερων απαιτήσεών της.

Το πρόγραμμα αυτό, που απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες και οργανισμούς, εστιάζει σε “Standard Scenarios” – STS, σε πρακτικές Αξιολόγησης που βασίζονται σε προκαθορισμένα μοντέλα, τον σχεδιασμό και υλοποίηση της BVLOS λειτουργίας, καθώς και την δημιουργία Εγχειριδίου Πτητικής Λειτουργίας που θα πρέπει να καλύπτει τις τυπικές  επιχειρησιακές απαιτήσεις αξιολόγησης κινδύνων (SORA), σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε εναέριας εργασίας που πρόκειται να επιτελεστεί με μη-Επανδρωμένα Αεροσκάφη.

Προϋπόθεση για αυτήν την εκπαίδευση, είναι η πιστοποίηση του χειριστή στην Ανοικτή Κατηγορία.

Επίπεδο:
Masterclass
Πιστοποίηση:
ΥΠΑ / EASA
Διάρκεια:
– – –
Πρόσβαση e-Class:
1 έτος
Πρακτική:
– – –
Εξέταση:
– – –
Τιμή:
– – – €
https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2024/05/Pegasus-Logo-Transparent-170χ120.png

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ / ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακουλουθήστε μας!

Powered by techDev | Copyright Pegasus Aviation © 2021

error: Content is protected !!