ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το επόμενο βήμα για έναν / μία drone pilot, είναι να λειτουργήσει θέτοντας τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχει αποκτήσει, στην υπηρεσία κάποιας επαγγελματικής εφαρμογής! Όμως, αρκεί μόνον αυτό;

Το μόνο κοινό που υπάρχει μεταξύ των πολυάριθμων εφαρμογών που απαιτούν χρήση drone, είναι η ίδια η πτήση.

Όμως, πέρα απο αυτήν καθ᾽ αυτήν την πτήση, δημιουργούνται και ορισμένα ερωτήματα:

– Μπορώ να λειτουργήσω στο συγκεκριμένο περιβάλλον; – αν ναί, πώς θα πρέπει να εκτελεσθεί η συγκεκριμένη πτήση; – ποιοί κίνδυνοι την διέπουν; – ποιές ώρες της ημέρας είναι καταλληλότερες; – σε ποιά πλατφόρμα θα βασιστώ; – τί μέτρα πρέπει να ληφθούν; – ποιοί αυτοματισμοί ή/και λογισμικό θα χρησιμοποιηθούν; – διαθέτω τις δεξιότητες και την ευελιξία για τις μανούβρες που προβλέπονται για το συγκεκριμένο έργο; κλπ

Η κατάλληλη εκπαίδευση, είναι αυτή που:

 • θα αποτρέψει τους κινδύνους
 • θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα
 • θα δημιουργήσει καλή φήμη
 • θα μειώσει το κόστος λειτουργίας, τον χρόνο ή/και τις πιθανές ζημιές

Τα είδη εκπαίδευσης επί των αερο-εφαρμογών που ετοιμάζει, εκπονεί ή πραγματεύεται η PEGASUS AVIATION, είναι:

Κάθε εναέρια εργασία έχει διαφορετικές απαιτήσεις απο την εκπαίδευση, τον τρόπο και το περιβάλλον λειτουργίας της καθώς και απο τον εξοπλισμό.

Η εκπαίδευση αυτή απευθύνεται σε ήδη πιστοποιημένους χειριστές που συνήθως επιχειρούν επαγγελματικά, είτε προσωπικά ως χειριστές / εκμεταλλευόμενοι (operators) είτε προς εξυπηρέτηση κάποιου οργανισμού / υπηρεσίας (Πολιτική Προστασία, Επιθεώρηση, Επιτήρηση, Γεωργία, Εικονοληψία κλπ) και εστιάζει:

 • στην δυνατότητα υλοποίησης του έργου
 • στην αξιολόγηση κινδύνων
 • στον επιχειρησιακό σχεδιασμό
 • στην επιλογή προσωπικού και την αξιοποίηση πόρων
 • στην προσαρμογή της πτήσης στην φύση του έργου
 • την λήψη αποφάσεων κατα την πτήση
 • στην συλλογή και επεξεργασία ληφθέντων δεδομένων
 • στην αξιολόγηση του αποτελέσματος
 • την επικαιροποίηση των εγχειριδίων λειτουργίας (feef back)
 • κ.ά.
https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2024/05/Pegasus-Logo-Transparent-170χ120.png

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ / ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακουλουθήστε μας!

Powered by techDev | Copyright Pegasus Aviation © 2021

error: Content is protected !!