ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση PEGASUS AVIATION

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση PEGASUS AVIATION, ιδρύθηκε από μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων, το 2018.

Είναι η πρώτη Αεροπορική Κοιν.Σ.Επ. που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Τα μέλη της είναι κυβερνήτες, κυρίως εναερίων, αλλά και θαλασσίων μέσων.
Το βασικά κίνητρο της δημιουργίας του Συνεταιρισμού ήταν η ανάγκη της εναλλακτικής αξιοποίησης και διάδοσης της συσσωρευμένης, πλέον, γνώσης και εμπειρίας στον αεροπορικό, θαλάσσιο, περιβαλλοντικό, τεχνικό και τουριστικό τομέα.

Ο χαρακτήρας της και ως «Κοινωνικός», στις σημερινές συνθήκες αγοράς αλλά και της κοινωνικής κρίσης, θέτει επίσης σε προτεραιότητα την απασχόληση ανέργων και ΑμΕΑ στο πλαίσιο του σκοπού της.

Η PEGASUS AVIATION είναι ανοιχτή σε συνεργασίες, καινοτόμες ιδέες και την υλοποίησή τους, που έχουν σχέση με τα μη-Επανδρωμένα Αεροσκάφη (ΣμηΕΑ – drones), την Προστασία του Περιβάλλοντος, τον Θεματικό Τουρισμό, αλλά και σε projects που σχετίζονται με την Πρόληψη Δασικών Πυρκαϊών, την Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, την Ασφάλεια κ.ά.

https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2024/05/Pegasus-Logo-Transparent-170χ120.png

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ / ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακουλουθήστε μας!

Powered by techDev | Copyright Pegasus Aviation © 2021

error: Content is protected !!