ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Η θεμελιώδεις προϋποθέσεις για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος στην PEGAUS AVN, είναι:

  • το συνεργατικό πνεύμα και η σύμπνοια
  • το κοινό όραμα
  • η δυνατότητα και το είδος της προσφοράς του

Ο/η ενδιαφερόμενος /-η που εκδηλώνει ενδιαφέρον για να ενταχθεί ως μέλος, υποβάλλει γραπτή «Αίτηση Εγγραφής Μέλους» προς την Διοικούσα Επιτροπή, αφού πρώτα γνωριστεί με τα μέλη της. Η Δ.Ε., θα αποφασίσει για την αποδοχή της στην πρώτη, μετά από την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή της.

Στην συνέχεια, η αίτηση τίθεται προς συζήτηση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση όπου αποφασίζεται αν θα γίνει δεκτή.

– βλ. Καταστατικό Άρθρα #6, #7, #8, #9

https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2024/05/Pegasus-Logo-Transparent-170χ120.png

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ / ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακουλουθήστε μας!

Powered by techDev | Copyright Pegasus Aviation © 2021

error: Content is protected !!