ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Η Κοιν.Σ.Επ. PEGASUS AVN ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν θα ήταν δυνατόν να απέχει από τον Εθελοντισμό· και αυτό το πράττει αμφίδρομα.

Τα εθελοντικά μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μας, μπορούν, είτε  να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους υπέρ της λειτουργίας της ίδιας της Κοιν.Σ.Επ., είτε μέσω αυτής να συνδράμουν σε κάποιο κοινωνικό έργο.

Παραδείγματα τέτοιων έργων, είναι η ανίχνευση ζώων με την βοήθεια μη-επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), τα οποία κινδύνευσαν από τις πυρκαϊές στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας, ο εντοπισμός αγνοουμένων, από πλημμύρες ή από άλλες φυσικές επικίνδυνες καταστάσεις κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό, η PEGASUS AVN, μπορεί να συνεργάζεται με δήμους και Περιφέρειες παρέχοντας εναέριες υπηρεσίες με drones, σε ό,τι αφορά καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2024/05/Pegasus-Logo-Transparent-170χ120.png

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ / ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακουλουθήστε μας!

Powered by techDev | Copyright Pegasus Aviation © 2021

error: Content is protected !!