ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Ο όρος «Επιτήρηση» με μη-Επανδρωμένα Αεροσκάφη, μπορεί, επίσης, να συνδέεται με τον Έλεγχο μετρήσεων (monitoring), την Πρόληψη, την Επίβλεψη, την Καταγραφή και την Ασφάλεια.

Τα έργα επιτήρησης, συνήθως πραγματοποιούνται με την συνεργασία οργανισμών, επιστημονικών κοινοτήτων και ομάδων, της πολεοδομίας, των δήμων και των Περιφερειών, του Λιμενικού, της Πολιτικής Προστασίας κ.ά.

Ενδεικτικά, αναφέρονται μερικές από τις εφαρμοσμένες εργασίες επιτήρησης:

  • Επιτήρηση δασών και ορεινών εκτάσεων για ανίχνευση πυρκαϊών
  • Επιτήρηση φυσικών εκτάσεων για προστασία από εναπόθεση απορριμάτων, μπαζών, απόφραξη ρεμάτων και πλημμυρών
  • Επιτήρηση βιοτόπων & επιστημονικές εφαρμογές στην βιολογία, όπως απογραφή πληθυσμών πανίδας σε δάση
  • Μέτρηση εκπομπών καυσαερίων σε πλοία και μόλυνση της ατμόσφαιρας
  • Εντοπισμός θαλάσσιας ρύπανσης
  • Επίβλεψη οδικών δικτύων
  • Απογραφή καταστροφών
  • Υπηρεσίες Security

Για την πυρανίχνευση, το drone μπορεί να χρησιμοποιεί θερμικές κάμερες για να εντοπίσει μία εστία πυρκαϊάς, να την αναλύσει, να μεταδώσει αυτά τα δεδομένα και στην συνέχεια να προσδιορίσει τον τύπο, την έκταση και την κατεύθυνση της πυρκαϊάς.

Για την υλοποίηση μίας τέτοιας εργασίας, απαιτείται και η κατάλληλη πλατφόρμα που θα πρέπει, το drone και ο χειριστής του, να μπορούν να υποστηρίξουν.

Αν και αρκετές από τις εφαρμογές επιτήρησης βασίζονται στην εικονοληψία, μπορεί να απαιτηθούν ειδικοί αισθητήρες και υπολογιστικά προγράμματα επεξεργασίας ωστε να αποτυπωθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η ατμοσφαιρική και η θαλάσσια ρύπανση, απασχολούν ολοένα και περισσότερο την ανθρωπότητα. Η δειγματοληψία των αερίων NOx και Sox πραγματοποιείται με ειδικούς αισθητήρες.

UAV της EMSA (European Maritime Safety Agency), ελέγχει την περιεκτικότητα επιβλαβών, για το περιβάλλον, ουσιών, στα καυσαέρια ενός πλοίου.
Επιτήρηση και καταγραφή εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδας από προσάραξη πλοίου
https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2024/05/Pegasus-Logo-Transparent-170χ120.png

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ / ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακουλουθήστε μας!

Powered by techDev | Copyright Pegasus Aviation © 2021

error: Content is protected !!