ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Επιθεώρηση / Επιτήρηση με Drones

Είτε πρόκειται για επιθεώρηση με την έννοια της λέξης “inspection” είτε με την έννοια “survey”, η αναγκαιότητα μείωσης του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για μία επιθεώρηση, καθιστά τα drones ως την πλέον κατάλληλη λύση σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, που περιλαμβάνει επιθεωρήσεις δομών, κατασκευών, κτιρίων, πλοίων, στενών χώρων κ.ά. και γενικότερα, όπου η φυσική πρόσβαση του ανθρώπου, συναντά εμπόδια ή περιορισμούς!

Με την συνεργασία οργανισμών, επιχειρήσεων, κατασκευαστών και επιθεωρητών, πραγματοποιούνται οι επιθεωρήσεις…

 • γεφυρών
 • κτιρίων
 • σωληνώσεων
 • καπνοδόχων
 • ανεμογεννητριών
 • αγωγών μεταφοράς ενέργειας
 • σιδηροδρόμων
 • οδικών δικτύων
 • δημοσίων έργων
 • λατομείων κλπ

Στα πλοία

Με την συνεργασία επιθεωρητών των Νηογνομώνων και των ναυπηγείων, πραγματοποιούνται:

Εξωτερικές επιθεωρήσεις

 • Ελασμάτων
 • Υπερκατασκευών
 • Ιστών ηλεκτρονικού εξοπλισμού πλοίων κλπ

καθώς και εσωτερικές επιθεωρήσεις δεξαμενών και ελασμάτων πλοίων, με οπτική μέθοδο αλλά και παχυμετρήσεις με ειδικούς αισθητήρες (Ultrasonic Measurement)

Οπτική επιθεώρηση ισάλου γραμμής πλοίου
Δεξιά, το drone ειδικής κατασκευής “Helios” που χρησιμοποιείται ευρέως στην επιθεώρηση περιορισμένων χώρων (confine spaces) ιδιαίτερα σε πλοία και σε δεξαμενές.
Επιθεώρηση πλωτής εξέδρας
https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2024/05/Pegasus-Logo-Transparent-170χ120.png

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ / ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακουλουθήστε μας!

Powered by techDev | Copyright Pegasus Aviation © 2021

error: Content is protected !!