ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι υποψήφιοι σπουδαστές, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους σε ένα πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης, υπάγονται αποδεδειγμένα σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες, τυγχάνουν έκπτωσης επί του συνόλου των διδάκτρων κατά το ποσοστό το οποίο έχει θεσπιστεί για τις ακόλουθες περιπτώσεις…

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ
Σπουδαστές και Απόφοιτοι των Προγραμμάτων που προσφέρει το Ε.Κ. Χειριστών ΣμηΕΑ (εκτός των σεμιναρίων) 10% Εγγραφή σε θεωρητικά προγράμματα επόμενου επιπέδου ή / και εξειδίκευσης ή Type Rating Αεροσκάφους (Ground School)
Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος (με επιδειξη της κάρτας ιδιότητας) 20 % Όλα τα θεωρητικά εκπαιδευτικά προγράμματα & Σεμινάρια
Απόφοιτοι των Προγραμμάτων που προσφέρει το Ε.Κ. Χειριστών ΣμηΕΑ (εκτός των σεμιναρίων) Δωρεάν Επαναληπτική θεωρητική εκπαίδευση που απαιτείται για την ανανέωση του πιστοποιητικού Χειριστή ΣμηΕΑ
Πολύτεκνοι

(με βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου ή Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από Α.Σ.Π.Ε)

15% Εγγραφή στα προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης 1ου και 2ου Επιπέδου (Open Sub. A1/A3 & A2)
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) 20% Όλα τα θεωρητικά εκπαιδευτικά προγράμματα & Σεμινάρια
Άνεργοι

(με βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕ∆ ή αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας)

20% Όλα τα θεωρητικά εκπαιδευτικά προγράμματα & Σεμινάρια
Εταιρείες & Υπηρεσίες με 6 έως 11 συμμετέχοντες στο ίδιο τμήμα 15% Ολα τα θεωρητικά προγραμματα εκπαίδευσης Χειριστών ΣμηΕΑ
Εταιρείες & Υπηρεσίες με 12 ή περισσότερους συμμετέχοντες στο ίδιο τμήμα 20% Ολα τα θεωρητικά προγραμματα εκπαίδευσης Χειριστών ΣμηΕΑ

Διευκρίνιση:

  • Για την Πρακτική / Πτητική Εκπαίδευση, δεν παρέχεται έκπτωση επί των προκαθορισμένων ωριαίων τιμών.
    Στην περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος χρειαστεί συνολική εκπαίδευση πλέον των δέκα (10) ωρών στην ίδια κατηγορία, θα γίνει ειδική συμφωνία έκπτωσης η οποία θα ισχύει για τις μετέπειτα ώρες που θα απαιτηθούν. Μετά από την ολοκλήρωση μίας συγκεκριμένης κατηγορίας πρακτικής εκπαίδευσης, η έκπτωση παύει και δεν συνεχίζεται σε μία επόμενη.
https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2024/05/Pegasus-Logo-Transparent-170χ120.png

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ / ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακουλουθήστε μας!

Powered by techDev | Copyright Pegasus Aviation © 2021

error: Content is protected !!