ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τα μέλη της Κοινωνικής  Συνεταιριστικής Επιχείρησης PEGASUS AVIATION διακατέχονται από το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και το πνεύμα ειλικρινούς συνεργασίας. Σύμφωνα με το Καταστατικό, κάθε δύο έτη πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση για την εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής η οποία προέρχεται από τα ίδια τα μέλη και αναδεικνύεται από αυτά. Αποτελείται από Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Η Δ.Ε. σε ανοιχτή συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη, θέτει ή/και μελετά ιδέες και προτάσεις.

Οι καινοτόμες ιδέες είναι πάντα μία ευχάριστη πρόκληση για την PEGASUS AVN, καθώς και το αντικείμενό της είναι πρωτοποριακό.  Επί πλέον, ακολουθεί –αν όχι, συμβαδίζει– τις διαρκείς τεχνολογικές εξελίξεις, με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η λειτουργία της Διοίκησης δεν βασίζεται, απαραιτήτως, στα standard πρότυπα που επικρατούν στις παλαιότερες επιχειρήσεις, αλλά προσαρμόζεται αναλόγως, καθώς  η ποικιλομορφία των αντικειμένων στα οποία εστιάζει, μπορεί να έχουν από εμπορικό έως κοινωνικό ή ακόμα και εθελοντικό χαρακτήρα!

Γι αυτό, την «Ανάπτυξη», η Διοίκηση της PEGASUS AVN, δεν την βλέπει ως στόχο που θα πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί, αλλά ως δείκτη του αποτελέσματος μίας μακροπρόθεσμης λειτουργίας.

Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στον κάθε τομέα, μπορεί να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του εκάστοτε αντικειμένου ενασχόλησης ή έργου, αλλά στην βάση τους διέπονται από ένα κοινό πνεύμα.

https://www.pegasusaviation.gr/wp-content/uploads/2024/05/Pegasus-Logo-Transparent-170χ120.png

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ / ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακουλουθήστε μας!

Powered by techDev | Copyright Pegasus Aviation © 2021

error: Content is protected !!